Taxatie

Integer-objectief-deskundig-vertrouwd-professioneel

De woning wordt getaxeerd volgens de laatste eisen uit de Reglementen, praktijkhandleidingen NRVT en de laatste eisen in de Reglementen Gedrags- en Beroepsregels NRVT.

Voor de taxatie gelden naast de wettelijke regels ook; De Europese Taxatiestandaarden van TEGoVA, in het Engels European Valuation Standards (EVS) en Kamers en de Praktijkhandreiking Wonen van NRVT. 

Een objectieve en onafhankelijke waardebepaling van onroerend goed, dat is een taxatie. Meestal is een taxatie nodig bij de aanvraag van een hypotheek, maar ook voor een taxatie voor een boedelscheiding of erfenis kunt u bij ons aankloppen.

Sol Makelaardij heeft een register taxateur in huis die is ingeschreven bij het NRVT, het kwaliteitsregister van taxateurs en is tevens aangesloten bij het NWWI. De door het NWWI gevalideerde rapporten worden door alle geldverstrekkers in Nederland geaccepteerd. Na het geven van de opdracht wordt de taxatie zo spoedig mogelijk uitgevoerd en ontvangt u een uitgebreid rapport over het getaxeerde object. Indien gewenst kunnen wij een taxatierapport uitbrengen binnen 48 uur onder bepaalde voorwaarden.

Een taxatierapport geeft een indicatie van de actuele marktwaarde van een woning. Dit rapport kunt u bijvoorbeeld nodig hebben om een hypotheek te krijgen bij de aankoop van een huis. De bank wil door een taxatierapport zekerheid hebben over de waarde van de woning voor de hypothecaire lening. Andere redenen voor een taxatie kunnen bijvoorbeeld zijn: een verkoop- en aankoopbeslissing, WOZ contra taxatie, boedelscheiding en aanslag successierechten.

Voordat we een taxatierapport maken, onderzoeken we eerst de situatie, analyseren en rechercheren we belangrijke aspecten van de woning en omgeving, vervolgens bezoeken we de woning en bekijken we alle relevante juridische en technische aspecten. We winnen informatie in bij de eigenaar, een eventuele verkopende makelaar, maar ook bij het Kadaster, bestemmingsplan, funderingsviewer, bodemgesteldheid, de gemeente en indien van toepassing bij de VvE. Op basis van al deze informatie, onze marktkennis en een onderzoek naar de transactieprijzen van vergelijkbare woningen gaan we de woning taxeren. We kijken hierbij naar het unieke aspect van de woning, maar bijvoorbeeld ook naar fundering, verontreiniging en plannen van de VvE. Wij taxeren conform de Europian Value standard

Neem contact op