Taxatie Woning

De reden voor het laten uitvoeren van een taxatie van een woning kan zeer uiteenlopend zijn, zo kunt u bij ons uw woning laten taxeren voor diverse doeleinden, zoals:

• Het verkrijgen van een hypothecaire geldlening;
• Het verkrijgen van een hypothecaire geldlening bij verbouwing van een onroerende zaak;
• Het oversluiten van een hypothecaire geldlening;
• Het verkrijgen van inzicht in de waarde bij een aan- of verkoopbeslissing;
• Fiscale doeleinden;
• Een minnelijke waardering met de belastingdienst;
• In verband met nalatenschappen;
• In verband met scheiding en deling;
• Vaststellen van de herbouwwaarde ten behoeve van de verzekering;
• Ten behoeve van projectontwikkeling;
• Een second opinion;
• Toetsing van de WOZ waarde;
• Geschillen in opdracht van de Rechtbank.

De meeste hypotheekverstrekkers staan – voor het taxeren van een woning volgens het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) – een maximale afstand van 20 tot 25 kilometer toe, gerekend vanaf de vestigingsplaats van de taxateur tot aan het te taxeren object.

Aangesloten bij:
nwwi-logo-300x101Een woningtaxatierapport is nodig voor de aan- of verkoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van een hypotheek. Maar ook bijvoorbeeld bij het vaststellen van successie- of overdrachtsbelasting of WOZ-zaken. Het is dus belangrijk dat u als consument op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen en dat u helder inzicht krijgt in hoe de waarde tot stand is gekomen. Daarnaast willen geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie ook taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Het NWWI zorgt daarvoor.

Kwaliteit

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) heeft tot doel de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat Sol Makelaardij als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Verplicht

Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Tarieven:

Tarieven voor een woningtaxatie

Vraag vrijblijvend een offerte op voor het taxeren van uw woning. U kunt ons telefonisch bereiken op 0499-477777 of per email:info@solmakelaardij.nl